Posted on Leave a comment

SR : ปลั๊กพ่วง Toshino E Series ราคาย่อมเยา ปรับปรุงข้อด้อยแล้ว

*** บทความนี้เป็น Sponsored Review เนื่องจากผู้เขียน เป็นเจ้าของร้านขายส่ง ขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า @sense-electric ทั้งนี้ผู้เขียนจะเขียนตามความเป็นจริงทั้งหมด ดีก็ว่าดี ไม่ดีก็ว่าไม่ดี ดังนั้นผู้อ่านสบายใจได้ครับ ***

 

นับจากมีประกาศใช้ มอก.ปลั๊กพ่วง ก็ทำให้ตลาดปลั๊กพ่วง มีคู่แข่งน้อยรายลงไป แม้ว่าผู้ผลิตบางรายจะมีสินค้าคุณภาพดี แต่ก็ไม่ผ่าน มอก. ในบ้านเรา และหายไปจากตลาดบ้านเรา นั่นก็คือ Belkin แต่ทั้งนี้ มอก. ที่ประกาศใช้ก็เพราะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง เพราะในอดีตมีปลั๊กพ่วงจำนวนมากไม่ได้มาตรฐาน และนำมาสู่อัคคีภัย

Continue reading SR : ปลั๊กพ่วง Toshino E Series ราคาย่อมเยา ปรับปรุงข้อด้อยแล้ว